رویه ارسال سفارش

استان قم

تمامی سفارش ها سعی می گردد که در همان روز تحویل مشتری گردد در صورتی که سفارش ثبت شده و قطعی قبل از ساعت 16 باشد.
آماده سازی و ارسال کالا در زمان ساعت 16 الی 19 همان روز بوده و 19 تا 21 زمان تحویل کالا می باشد.

شهرستان
سفارش های شهرستان بنا به مسافت بین 4 تا 7 روز کاری زمان می برد. اما تیم ارسال موسسه پژوهشی ترویجی برین تمام تلاش خود را در کوتاه کردن زمان ارسال محصول انجام می دهد.
بعد از قطعی شدن سفارش مشتری بلافاصله جهت تهیه و تنظیم ارسال از طریق شرکت های پستی اقدام می شود.