شیوه های پرداخت

استان قم
خرید محدود حضوری
به خرید های بالای 200 هزار تومان درصورتی خرید نقدی تعلق میگیرد که با هماهنگی موسسه اقدام به ارسال محصول کنیم.
در حالت عادی به خرید های بالای 200 هزار تومان پرداخت در محل صورت نمی پذیرد.
کسانی که حساب کاربری دارند و حالت حساب کاربریشان از برنز به نقره ای ارتقا پیدا کرده باشند تا مبلغ 500 هزار تومان می توانند در محل پرداخت نمایند.
کسانی که حساب کاربری آنان به طلایی ارتقا پیدا کرده باشند تا مبلغ 1000000 میلیون تومان می توانند در محل پرداخت نمایند.

پرداخت اینترنتی
کاربران موسسه پژوهشی تروجی برین می توانند در هنگام ثبت سفارش خود از طریق درگاه اینترنتی سفارش خود را قطعی و به صورت آنلاین پرداخت نمایند. بعد از تکمیل فرایند خرید پیامک خرید قطعی برای شما ارسال خواهد شد و در اولویت ارسال محصول قرار میگیرید.
برای خرید های بعدی در صورتی که حساب کاربری داشته باشید به صورت پیش فرض مراحل قبلی تکرار میشود.

شهرستان
پرداخت حضوری
  متاسفانه بدلیل نبود زیر ساخت لازم فعلا امکان پرداخت حضوری در سایر استان ها مقدور نمی باشد.
پرداخت اینترنتی
کاربران موسسه پژوهشی تروجی برین می توانند در هنگام ثبت سفارش خود از طریق درگاه اینترنتی سفارش خود را قطعی و به صورت آنلاین پرداخت نمایند. بعد از تکمیل فرایند خرید پیامک خرید قطعی برای شما ارسال خواهد شد و در اولویت ارسال محصول قرار میگیرید.
برای خرید های بعدی در صورتی که حساب کاربری داشته باشید به صورت پیش فرض مراحل قبلی تکرار میشود.