نمایش 1–8 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیگ سنگی-شلغمی- هفت یا هشت نفره

150,000 تومان
دیگ سنگی شلغمی ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-شلغمی-سه نفره

130,000 تومان
دیگ سنگی شلغمی سه نفره ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-شلغمی-چهار تا شش نفره

140,000 تومان
دیگ سنگی شلغمی چهار نفره ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-دونفره

80,000 تومان
دیگ سنگی دو نفره ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-درشت-بالاتر از ده نفره

190,000 تومان
دیگ سنگی درشت ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی  

دیگ سنگی-خط دار- هفت یا هشت نفره

170,000 تومان
دیگ سنگی خط دار ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-خط دار-نه یا ده نفره

180,000 تومان
دیگ سنگی خط دار ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی

دیگ سنگی-خط دار-سه نفره

120,000 تومان
دیگ سنگی خط دار ضد سرطان -پخت بهتر غذا -حفظ خواص معدنی غذا -بدون مواد شیمیایی